• Framework Architects

  • Realisér dine boligdrømme

  • Fra idé til virkelighed

  • Byggerådgivning i alle faser

Byggerådgivning til hverdagens behov

Hos FRMWRK leverer vi rådgivning i alle byggeriets faser. Dine ønsker vil blive udfordret med kreativ sparring – hvad end det drejer sig om NYBYG, TILBYG eller OMBYG.

1.

Indledende møde

Sammen gennemgår vi jeres ønsker og behov for det kommende projekt. Her skal der være klarlagt et budget og en tidslinje som grundlag for det videre forløb.

2.

Forslag

Baseret på dine ønsker og behov, har vi udviklet et konceptuelt design, der skaber rammerne for den overordnet vision for projektet. Dette forfines i et projektforslag som inkluderer tegningsmateriale, 3D modellering og visualiseringer.

3.

3. Myndighedsprojekt

Før byggeriet kan igangsættes indsender vi nødvendige dokumenter og tegninger til myndighederne, samt besvare evt. spørgsmål og/eller problemstillinger i forbindelse med indhentning af byggetilladelse. Byggeansøgningen indsender vi digitalt via Byg & Miljø og herefter – ja, så er det bare at have tålmodighed…

4.

4. Udbudsprojekt

Under myndighedernes sagsbehandlingstid, kan man med fordel gå i gang med et udbudsprojekt. Vi udarbejder udbudsmaterialet, herunder beskrivelser, detaljetegninger mm. som er nødvendigt for at entreprenøren kan afgive et tilbud på jeres projekt.

5.

5. Udførelsesprojekt

Under udførelsen af jeres byggeprojekt fører vi tilsyn og sørger for at projektet løbende følger tegningsgrundlaget, kvalitet, tid og budget.

6.

6. Aflevering

Vi færdigmelder dit byggeri, så du kan modtage ibrugtagningstilladelse. v Vi udarbejder en rapport med alle relevante dokumentationer som skal sendes til godkendelse hos kommunens sagsbehandlere.

Hvad drømmer du om?

Drømmer du om

Cookie Policy