Rådgivning til alle byggeriets faser

1.

1. Indledende møde

Sammen gennemgår vi jeres ønsker og behov for det kommende projekt. Her skal der være klarlagt et budget og en tidslinje som grundlag for det videre forløb.

2.

2. Forslag

Baseret på dine ønsker og behov, har vi udviklet et konceptuelt design, der skaber rammerne for den overordnet vision for projektet. Dette forfines i et projektforslag som inkluderer tegningsmateriale, 3D modellering og visualiseringer.

3.

3. Myndighedsprojekt

Før byggeriet kan igangsættes indsender vi nødvendige dokumenter og tegninger til myndighederne, samt besvare evt. spørgsmål og/eller problemstillinger i forbindelse med indhentning af byggetilladelse. Byggeansøgningen indsender vi digitalt via Byg & Miljø og herefter – ja, så er det bare at have tålmodighed…

4.

4. Udbudsprojekt

Vi udarbejder udbudsmaterialet, herunder beskrivelser, detaljetegninger mm. som er nødvendigt for at entreprenøren kan afgive et tilbud på jeres projekt.

5.

5. Udførelsesprojekt

Under udførelsen af jeres byggeprojekt fører vi tilsyn og sørger for at projektet løbende følger tegningsgrundlaget, kvalitet, tid og budget.

6.

6. Aflevering

Vi færdigmelder dit byggeri, så du kan modtage ibrugtagningstilladelse. v Vi udarbejder en rapport med alle relevante dokumentationer som skal sendes til godkendelse hos kommunens sagsbehandlere.

Indledende møde

Concept & design

I fortæller os hvad I ønsker og hvordan i ser det udforme sig. Hvis I ikke helt selv ved hvordan jeres problem/ønsker skal løses, så kommer vi gerne med et bud på dette.

Byggeprogram

Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af jeres krav og ønsker til byggeriet samt til byggeriets projektering og udførelse.

Byggeprogrammets detaljeringsgrad tilpasses byggeriets størrelse, kompleksitet og organisering.

Skitseforslag

Volumestudier

Vi undersøger hvilke begrænsninger der måtte være i forbindelse med jeres projekt. Bebyggelsesprocenten granskes, og der undersøges hvorvidt jeres matrikel er underlagt særlige regler (servitutter) og lokalplaner.

Dispositionsforslag

Sammen finder vi frem til en geometri, materiale og design, som skal udgøre jeres drømmeprojekt. Dispositionsforslaget er det første udkast af forslag.

Projektforslag

Under projektforslaget forfines materialet. Der bliver udarbejdet plantegninger, snittegning, facader(opstalter) og visualiseringer. Projektforslaget udgør de grove rammer af jeres drømmeprojekt.

Visualiseringer

Hos FRMWRK gør vi en dyd ud af at leverer flotte fotorealistiske visualiseringer, solanalyser og 3D perspektiver. Dermed kan du få en bedre forståelse for rummeligheder, overflader, materialevalg og form.

Myndighedsprojekt

Ansøgning & tilladelser

FRMWRK sørger for at indsamle og leverer alt tegningsmateriale, dokumentation og beskrivelser til myndighederne. Via fuldmagt udfylder vi byggeansøgningen via Byg & Miljø.

Varmetabsberegning

Ønsker ud at renovere eller ændre din bolig, så kan det være nødvendigt at få lavet en varmetabsberegning for at vurdere energiforbruget. Ved visse projekter er der krav om en varmetabsberegning. Kravet afhænger af projektets størrelse og karakter.

Energirammeberegning

En energiberegning er en udregning, der dokumenterer, at husets samlede energibehov overholder de krav, der er for nybyggeri, ifølge det gældende bygningsreglement.

Projekteringsledelse

Ved projekteringsledelse forstås det at, projekteringslederen varetager kontakten og dialogen mellem bygherre og rådgivere, herunder eventuelle projekterende entreprenører.

Udbudsprojekt

Detaljetegninger & arbejdsbeskrivelser

Under udbudsprojektet detaljerer vi projektet yderligere. Her bestemmes alle materialer og farver og vises via detaljetegninger og diagrammer.

Udbud & kontrahering

Under udbudsprojektet samles alle tegninger, beskrivelser og dokumentet som udgør udbudsprojektet. Dette sendes i udbud til entreprenører, som skal prisgive projektet.
Herefter forhandles der med entreprenøren(kontrahering) for at finde frem til et aftalegrundlag der skrives kontrakt på.

Kvalitetssikring

Tilbuddene gennemgås og vi sørger for at de modtagne tilbud har den kvalitet der ønskes jf. udbudsmaterialet. Kvaliteten sættes altid op mod tid og pris.

IKT-ledelse

Ved IKT-ledelse forstås det at vi koordinerer det digitale samarbejde mellem rådgivere.

Udførelsesprojekt

Byggeledelse

Under udførslen af byggeprojektet fører vi tilsyn og sørger for at projektet løbende følger tegningsgrundlaget samt den aftalte kvalitet, tid og pris.

Aflevering

Byggeledelse

I forbindelse med aflevering af jeres hus forestår vi den økonomiske og tidmæssige styring af byggeriets aflevering. Her ser vi om alt er som aftalt, og om der er nogle fejl eller mangler fra entreprenøren.

As built

I forbindelse med færdigmeldingen til myndighederne, så skal tegningsmaterialet opdateres til ”as built” så myndighederne kan se om det der er givet tilladelse til, rent faktisk også er det der er blevet bygget, og om regler og vilkår for tilladelsen er overholdt.

Dokumentation

Det er vigtigt at der løbende indsamles dokumentation fra entreprenøren. Dette kunne være drift og vedligeholdelsesplaner på tekniske installationer eller spildevandsplaner.

Ibrugtagningstilladelse

Sidst, men ikke mindst – og måske vigtigst af alt. Ibrugtagningstilladelsen modtager du når alt ovenstående er indsendt og godkendt. Først her må du tage byggeriet i brug.

Cookie Policy